מעקב משקל

עמוד זה מכיל את מעקב המשקל שלי.

 • 29.11.2009: 156.9 ק"ג
 • 13.12.2009: 151.1 ק"ג (פחות 5.8 ק"ג)
 • 27.12.2009: 148.9 ק"ג (פחות 2.2 ק"ג. סה"כ: 8.0 ק"ג)
 • 09.01.2010: 145.7 ק"ג (פחות 3.2 ק"ג. סה"כ: 11.2 ק"ג)
 • 23.01.2010: 142.9 ק"ג (פחות 2.8 ק"ג. סה"כ: 14.0 ק"ג)
 • 06.02.2010: 139.8 ק"ג (פחות 3.1 ק"ג. סה"כ: 17.1 ק"ג)
 • 23.02.2010: 134.8 ק"ג (פחות 5.0 ק"ג. סה"כ: 22.1 ק"ג)
 • 09.03.2010: 132.2 ק"ג (פחות 2.6 ק"ג. סה"כ: 24.7 ק"ג)
 • 20.03.2010: 131.5 ק"ג (פחות 0.7 ק"ג. סה"כ: 25.4 ק"ג)
 • 04.04.2010: 130.7 ק"ג (פחות 0.8 ק"ג. סה"כ: 26.2 ק"ג)
 • 10.04.2010: 130.5 ק"ג (פחות 0.2 ק"ג. סה"כ: 26.4 ק"ג)
 • 23.04.2010: 128.8 ק"ג (פחות 1.7 ק"ג. סה"כ: 28.1 ק"ג)
 • 06.05.2010: 126.3 ק"ג (פחות 2.5 ק"ג. סה"כ: 30.6 ק"ג)
 • 13.05.2010: 125.2 ק"ג (פחות 1.1 ק"ג. סה"כ: 31.7 ק"ג)
 • 28.05.2010: 122.6 ק"ג (פחות 2.6 ק"ג. סה"כ: 34.3 ק"ג)
 • 10.06.2010: 121.1 ק"ג (פחות 1.5 ק"ג. סה"כ: 35.8 ק"ג)
 • 23.06.2010: 120.8 ק"ג (פחות 0.3 ק"ג. סה"כ: 36.1 ק"ג)
 • 06.07.2010: 120.4 ק"ג (פחות 0.4 ק"ג. סה"כ: 36.5 ק"ג)
 • 18.07.2010: 117.2 ק"ג (פחות 3.2 ק"ג. סה"כ: 39.7 ק"ג)
 • 23.07.2010: 116.6 ק"ג (פחות 0.6 ק"ג. סה"כ: 40.3 ק"ג)
 • 03.08.2010: 115.9 ק"ג (פחות 0.7 ק"ג. סה"כ: 41 ק"ג)
 • 12.08.2010: 114.0 ק"ג (פחות 1.9 ק"ג. סה"כ: 42.9 ק"ג)
 • 29.08.2010: 113.8 ק"ג (פחות 0.2 ק"ג. סה"כ: 43.1 ק"ג)
 • 04.09.2010: 111.9 ק"ג (פחות 1.9 ק"ג. סה"כ: 45 ק"ג)
 • 11.09.2010: 111.9 ק"ג (פחות 0.0 ק"ג. סה"כ: 45 ק"ג)
 • 14.09.2010: 110.5 ק"ג (פחות 1.4 ק"ג. סה"כ: 46.4 ק"ג)
 • 19.09.2010: 109.9 ק"ג (פחות 0.6 ק"ג. סה"כ: 47.0 ק"ג)
 • 25.09.2010: 109.6 ק"ג (פחות 0.3 ק"ג. סה"כ: 47.3 ק"ג)
 • 03.10.2010: 107.9 ק"ג (פחות 1.7 ק"ג. סה"כ: 49.0 ק"ג)
 • 09.10.2010: 106.2 ק"ג (פחות 1.7 ק"ג. סה"כ: 50.7 ק"ג)
 • 18.10.2010: 104.0 ק"ג (פחות 2.2 ק"ג. סה"כ: 52.9 ק"ג)
 • 23.10.2010: 103.2 ק"ג (פחות 0.8 ק"ג. סה"כ: 53.7 ק"ג)
 • 30.10.2010: 102.1 ק"ג (פחות 1.1 ק"ג. סה"כ: 54.8 ק"ג)
 • 07.11.2010: 100.9 ק"ג (פחות 1.2 ק"ג. סה"כ: 56.0 ק"ג)
 • 14.11.2010: 99.6 ק"ג (פחות 1.3 ק"ג. סה"כ: 57.3 ק"ג)
 • 21.11.2010: 98.2 ק"ג (פחות 1.4 ק"ג. סה"כ: 58.7 ק"ג)
 • 28.11.2010: 97.7 ק"ג (פחות 0.5 ק"ג. סה"כ: 59.2 ק"ג)
 • 04.12.10: 95.8 ק"ג (פחות 1.9 ק"ג. סה"כ: 61.1 ק"ג)
 • 11.12.10: 94.5 ק"ג (פחות 1.3 ק"ג. סה"כ: 62.4 ק"ג)
 • 20.12.10: 94.3 ק"ג (פחות 0.2 ק"ג. סה"כ: 62.6 ק"ג)
 • 26.12.10: 92.1 ק"ג (פחות 2.2 ק"ג. סה"כ: 64.8 ק"ג)
 • 08.01.11: 91.0 ק"ג (פחות 1.1 ק"ג. סה"כ: 65.9 ק"ג)
 • 15.01.11: 90.6 ק"ג (פחות 0.4 ק"ג. סה"כ: 66.3 ק"ג)
 • 22.01.11: 90.5 ק"ג (פחות 0.1 ק"ג. סה"כ: 66.4 ק"ג)
 • 31.01.11: 90.3 ק"ג (פחות 0.2 ק"ג. סה"כ: 66.6 ק"ג)
 • 06.02.11: 90.0 ק"ג (פחות 0.3 ק"ג. סה"כ: 66.9 ק"ג)
 • 11.02.11: 89.8 ק"ג (פחות 0.2 ק"ג. סה"כ: 67.1 ק"ג)
 • 23.02.11: 88.3 ק"ג (פחות 1.5 ק"ג. סה"כ 68.6 ק"ג)
 • 05.03.11: 88.1 ק"ג (פחות 0.2 ק"ג. סה"כ: 68.8 ק"ג)
 • 17.03.11: 87.0 ק"ג. (פחות 1.1 ק"ג. סה"כ: 69.9 ק"ג)
 • 13.04.11: 86.5 ק"ג. (פחות 0.5 ק"ג. סה"כ: 70.4 ק"ג)
 • 18.04.11: 86.5 ק"ג. (פחות: 0.0 ק"ג. סה"כ: 70.4 ק"ג)
 • 12.05.2011: 86.5 ק"ג (פחות: 0.0 ק"ג. סה"כ: 70.4 ק"ג)
 • 30.05.11: 86.4 ק"ג (פחות 0.1 ק"ג. סה"כ: 70.5 ק"ג)
 • 27.06.11: 86.4 ק"ג (פחות 0.0 ק"ג. סה"כ: 70.5 ק"ג)